Małopolski Ogród Sztuki Kraków

Nadzór inwestorski nad budową Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie.