Wyższa Szkoła Oficerska Dęblin

Nadzór autorski oraz projekt przebudowy kompleksu budynków o Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.